Wettelijke vermeldingen

UITGEVER Deze website is uitgegeven door UNICEF België Stichting van openbaar nut Keizerinlaan 66 1000 Brussel Tel. +32 2 230 59 70 Fax +32 2 230 34 62

BELGISCHE WETGEVING INZAKE PRIVACY

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website, met inbegrip van alle daarin voorkomende namen, benamingen, beelden, foto’s en andere materialen in verband met de activiteiten van UNICEF België is de exclusieve eigendom van UNICEF België waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op de Keizerinlaan 66 - 1000 Brussel. Elke overname, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder het voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van UNICEF België.

Deze site werd gerealiseerd door i-Raiser.

Hij functioneert op basis van Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).